Bảo Hành Bảo Trì

Dịch vụ Bảo Hành Bảo TrìTư vấn

Kiểm toán năng lượng, đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng theo phương thức hợp tác cùng có lợi.

Giám sát thi công, giám sát độc lập (RP, EMDP, EMP,…)

Thiết kế các hệ thống cấp hơi, cấp nhiệt, các loại lò hơi, lò đốt, các thiết bị áp lực.

Thiết kế các hệ thống lọc bụi, xử lý khí thải

Lắp đặt

Các hệ thống cấp hơi, cấp nhiệt, hệ thống lạnh và điều hòa không khí.

Các hệ thống cơ điện, PCCC.

Các hệ thống lọc bụi, xử lý khí thải

Bảo dưỡng, bảo trì, sữa chữa

Thực hiện bảo hành miễn phí các hệ thống do công ty lắp đặt trong thời gian bảo hành

Các hệ thống cơ nhiệt, PCCC.

Các dịch vụ khác