Giám sát độc lập

Dự Án Hoàn Thành

 Giám sát độc lập

Các công trình giám sát độc lập (Independent Monitoring) đã thực hiện

TT

Tên dự án

Phạm vi công việc giám sát

1

DZ 110kV KrongBuk-EaHleo và TBA 110kV EaHleo

Giám sát độc lập thực hiện RP, EMDP và EMP

2

Các TBA 110 kV Áng Sơn, Đức Phổ, An Nhơn và nhánh rẽ

Giám sát độc lập thực hiện RP và EMP

3

Các TBA 110 kV Bắc Đồng Hới, Hòa Thuận và nhánh rẽ

Giám sát độc lập thực hiện RP, EMDP và EMP

4

Các TBA 110kV ChưPrông, CưM’Gar, KrôngAna và nhánh rẽ

Giám sát độc lập thực hiện RP, EMDP và EMP

5

Các TBA 110kV Sơn Hòa, Chân Mây, Duy Xuyên và nhánh rẽ

Giám sát độc lập thực hiện RP và EMP

6

Dự án Lưới điện phân phối nông thôn RD tỉnh Quảng Bình

Tư vấn giám sát độc lập về việc thực hiện RP, EMP và EMDP

7

Dự án Lưới điện phân phối nông thôn RD tỉnh Quảng Trị

Tư vấn giám sát độc lập về việc thực hiện RP, EMP và EMDP

8

Dự án Lưới điện phân phối nông thôn RD tỉnh Thừa Thiên – Huế

Tư vấn giám sát độc lập về việc thực hiện RP, EMP và EMDP

9

Dự án đường hành lang ven biển phía Nam trên địa phận Việt Nam

Tư vấn giám sát độc lập về việc thực hiện GPMB&TĐC dự án thành phần 2 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

10

Mạch 2 đường dây 110kV Đồng  Hới - Ba Đồn

Tư vấn giám sát độc lập về việc thực hiện RP và EMP 

11

TBA 110kV Tân Mai Kon Tum và nhánh rẽ

Tư vấn giám sát độc lập về việc thực hiện RP và EMP