Hệ thống điện mặt trời - điện chiếu sáng

Dự Án Hoàn Thành

 Hệ thống điện mặt trời - điện chiếu sángCung cấp, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời cho:

1.     Trường tiểu học Phan Thanh, Thành phố Đà Nẵng

2.     Trường mầm non 20-10, Thành phố Đà Nẵng

3.     Trường mầm non Việt-Nhật, Thành phố Đà Nẵng

4.     Lắp đặt trụ đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp năng lượng gió trên đường Trường Sa-TP Đà Nẵng

5.     Hệ thống cung cấp điện mặt trời cho Văn phòng Công ty Điện lực Bách Sơn

Thi công lắp đặt Hệ thống đèn lề đường lăn song song E6 - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng