Hệ thống PCCC

Dự Án Hoàn Thành

 Hệ thống PCCC

1. Thi công lắp đặt Hệ thống PCCC Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng 2. Thi công lắp đặt Hệ thống PCCC Công ty Cao su Đà Nẵng (Giai đoạn 2 - Nhà hỗn luyện) 3. Thi công lắp đặt Hệ thống chữa cháy Sân bay Huế

4. Cung cấp vật tư lắp đặt Hệ thống PCCC Công ty Phước Kỳ Nam - Quảng Nam

5. Thi công lắp đặt Hệ thống PCCC Tòa nhà Ocean View Apartment - AlaCarte Hotel - Đà Nẵng

6. Thi công lắp đặt Hệ thống PCCC Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

7. Thi công lắp đặt Hệ thống PCCC Kho xăng dầu Không quân hải quân - Cam Ranh

8. Cung cấp vật tư và thi công Hệ thống tiêu độc - chống sét Kho xăng dầu Không quân hải quân - Cam Ranh, Nha Trang

9. Thi công lắp đặt Hệ thống PCCC Chung cư 2 Block N05 - Căn cứ quân sự Bán đảo Cam Ranh, Nha Trang