Hệ thống xử lý SO2

Dự Án Hoàn Thành

 Hệ thống xử lý SO2

Hệ thống xử lý SO2 cho 2 lò hơi đốt dầu FO công suất 5.000kg/h của Công ty Bia VBL Đà Nẵng