Lò hơi đốt than

Lò hơi đốt than

  Lò hơi đốt than

Kiểu ống nước, sử dụng ghi xích hoặc ghi cố định Công suất từ 1.000 kg/h đến 20.000 kg/h Áp suất từ 5 bar đến 25 bar Hiệu suất cao Tự động cấp nước và điều chỉnh áp suất Tự động cấp nhiên liệu và tự động xả đáy (tùy chọn) Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn phát thải hiện hành

Giá: