Lò hơi đốt tầng sôi

Lò hơi đa nhiên liệu

  Lò hơi đa nhiên liệu

Lò hơi đa nhiên liệu Đặc tính kỹ thuật: Sử dụng đốt đồng thời các loại nhiên liệu khác nhau như củi, gỗ vụn, vỏ hạt điều, trấu, khí biogas, ,….quá trình cấp nhiên liệu có thể tự động, bán tự động hoặc thủ công

Giá: info@hde.vn

Công suất : 500 kg/h – 10.000 kg/h

Áp suất: 5 bar – 20 bar

Hiệu suất cao (>82%)

Tự động cấp nước, tự động điều chỉnh áp suất

Các sản phẩm khác